„A tudás hatalom”

„Scientia potentia est”

Sir Francis Bacon (1561-1626)

Szakmai anyagok

Regionális és lokális fejlődés – Regionális politika

tag

STRATFOR: FORECASTING JAPAN (2): CHINA RISES (2015. SZEPTEMBER 29.)

A második világháborút követően a japán külpolitika minden erejével a gazdaságra fókuszált, az USA ugyanis biztosította az ázsiai ország katonai védelmét. A hidegháborúból megörökölt csendes-óceáni védelmi rendszert a Szovjetunió összeomlása sem változtatta meg, Kína fölemelkedése azonban arra készteti Japánt és az USA-t, hogy fölülvizsgálják sajátos kapcsolatrendszerüket.

 • Eszterhai Viktor

Gazdaság - Gazdaságpolitika

tag

Stratfor: Forecasting Japan (1.): A Slow-burning Crises

A Stratfor egy 4 részes elemzés keretében mutatja be Japán újbóli felemelkedésének körülményeit és az ország jövőbeli perspektíváit. A cikksorozat első része alapvetően a japán társadalmi-gazdasági problémákra kívánja felhívni a figyelmet.

 • Klemensits Péter

Politika – Kormányzás – Diplomácia

tag

John Mearsheimer: The tragedy of great power politics - Könyvösszefoglaló

A nemzetközi kapcsolatok elméleteinek egyik legismertebb kutatója azt állítja a könyvében, hogy nincs igaza azoknak, akik szerint a nagyhatalmak között a hidegháború végével kitört az örökös béke korszaka. A nemzetközi kapcsolatok elméletei közül a realizmust követő Mearsheimer szerint nincsenek olyan nagyhatalmak, amelyek meg lennének elégedve a status quóval, kivéve, ha hegemón pozícióban vannak, amire viszont csak nagyon ritkán kerül sor.

 • Hettyey András

Biztonságpolitika

tag

Globális szerepvállalásra törve: kínai békefenntartók az ENSZ-ben - I. rész

Xi Jinping, a Kínai Népköztársaság elnöke a 2015. szeptember 28-i ENSZ közgyűlésen bejelentette, hogy Kína megemeli állandó békefenntartóinak számát, és a békefenntartó missziókra fordítandó pénzügyi támogatást. Felhívta a figyelmet a békefenntartó rendszer fejlesztésének szükségességére, annak érdekében, hogy az ENSZ képes legyen a konfliktusokra gyorsabban reagálni. Jelen tanulmány célja, hogy a kínai felajánlást az ENSZ-békefenntartás és a Kínai Népköztársaság geopolitikai stratégiájának a kontextusában mutassa be. A nemzetközi békefenntartás intézményének kialakulásától a változó célokon át egészen napjaink kihívásaiig vizsgáljuk meg az ENSZ egyik legfontosabb intézményét. Kiemelt szerepet kap a Kínai Népköztársaság és az Afrikai Unió kapcsolata, valamint Kína geopolitikai céljainak azonosítása, különös tekintettel az elmúlt évtizedekben tapasztalható növekvő afrikai jelenlétre.

 • Czirják Ráhel
 • Eszterhai Viktor
 • Polyák Eszter
 • Simigh Fruzsina

Biztonságpolitika

tag

Globális szerepvállalásra törve: kínai békefenntartók az ENSZ-ben - II. rész

Xi Jinping, a Kínai Népköztársaság elnöke a 2015. szeptember 28-i ENSZ közgyűlésen bejelentette, hogy Kína megemeli állandó békefenntartóinak számát, és a békefenntartó missziókra fordítandó pénzügyi támogatást. Felhívta a figyelmet a békefenntartó rendszer fejlesztésének szükségességére, annak érdekében, hogy az ENSZ képes legyen a konfliktusokra gyorsabban reagálni. Jelen tanulmány célja, hogy a kínai felajánlást az ENSZ-békefenntartás és a Kínai Népköztársaság geopolitikai stratégiájának a kontextusában mutassa be. A nemzetközi békefenntartás intézményének kialakulásától a változó célokon át egészen napjaink kihívásaiig vizsgáljuk meg az ENSZ egyik legfontosabb intézményét. Kiemelt szerepet kap a Kínai Népköztársaság és az Afrikai Unió kapcsolata, valamint Kína geopolitikai céljainak azonosítása, különös tekintettel az elmúlt évtizedekben tapasztalható növekvő afrikai jelenlétre.

 • Czirják Ráhel
 • Eszterhai Viktor
 • Polyák Eszter
 • Simigh Fruzsina

Elmélet

tag

James Fairgrieve: Geography and World Power

A klasszikus geopolitika legfőbb képviselői Halford Mackinder és Nicholas J. Spykman mellett James Fairgrieve neve kevésbé ismert, mindazonáltal élete fő műve a Földrajz és világhatalom című munkája kiváló összefoglalását adja a geopolitikai gondolkodás jellemzőinek. A könyv, melynek első kiadása 1915-ben jelent meg és saját bevallása szerint szerzője tankönyvnek szánta, ma már alapmunkának számít a geopolitika iránt érdeklődők körében

 • Klemensits Péter

Biztonságpolitika

tag

AZ 52. MÜNCHENI BIZTONSÁGPOLITIKAI KONFERENCIA

Az elmúlt több mint ötven év során a Müncheni biztonságpolitikai konferencia (Munich Security Conference – MSC) a globális biztonságpolitikai diskurzus egyik legmeghatározóbb fórumává vált. Éves gyakorisággal kerül megrendezésre, minden februárban közel 500 vezető döntéshozó gyűlik össze ilyenkor a világ minden tájáról, kormányfők, miniszterek, nemzetközi és civil szervezetek vezetői, továbbá magas rangú gazdasági, média-, akadémiai és civil társadalmi szereplők, hogy intenzív vitaalkalmak és panelbeszélgetések során tárgyaljanak a legfontosabb aktuálisan felmerülő és jövőbeli biztonságpolitikai kérdésekről.

 • Bendarzsevszkij Anton
 • Eszterhai Viktor
 • Gere László
 • Simigh Fruzsina

Gazdaság - Gazdaságpolitika

tag

Kína 2016-ban

Jelen elemzés arra vállalkozik, hogy a Kínai Népköztársaság előtt álló év várható folyamatait bemutassa az állam legfontosabb alrendszerein keresztül. Mivel várhatóan Kína számára 2016 legnagyobb kihívását a gazdasági problémákkal való megküzdés jelenti, a beszámoló a legnagyobb hangsúlyt erre a területre fordítja.

 • Eszterhai Viktor

Biztonságpolitika

tag

GEOPOLITICAL FUTURES: A VILÁG 2016-BAN

A „Geopolitical Futures-t George Friedman hozta létre 2015 decemberében. A Stratforból kilépve, Friedman úgy próbálta differenciálni az új cége tevékenységét, hogy szétválasztotta az elemzéseket az előrejelzésektől. A Geopolitical Futures-nek így vannak éves és negyed évszázados előrejelzéseik, ezen kívül – Stratforhoz hasonlóan – napi rendszerességgel geopolitikai eseményeket figyelnek meg, és szükség esetén módosítanak az előrejelzéseiken is. Friedman új cégének mottója: „A Geopolitical Futures megmondja neked, hogy mi az, ami számít, és mi az, ami nem.” A 2016-os éves előrejelzésük következik.

 • Bendarzsevszkij Anton

Gazdaság - Gazdaságpolitika

tag

Az új aranykor: a kínai-brit atomipari megállapodás

Hszi Csin-ping (Xi Jinping) a Kínai Népköztársaság elnökének négy napos októberi nagy-britanniai útján a két fél megállapította hogy a két ország kapcsolata új „aranykorba lépett". A látogatás eredménye elsősorban gazdasági téren volt jelentős, a két ország összesen 40 Mrd. angol font értékben kötött megállapodást. A megegyezés legfontosabb elemét a brit atomiparba történő Kínai befektetés jelentette, amely rendkívül heves kritikákat váltott ki.

 • Eszterhai Viktor

Biztonságpolitika

tag

Jeremy Black: War and Technology - Könyvösszefoglaló

A 2013-ban megjelent könyv elsősorban a háborúk és a technológia sokszínű viszonyát elemzi. A könyv azt vizsgálja, hogy a különböző történelmi korszakokban alkalmazott fegyverek hogyan működtek, hogyan gyártották és hogyan fejlesztették őket. A könyv azt is mérlegeli, hogy a technológia fejlődése milyen hatással volt a háborúk viselésére.

 • Hettyey András

Egyéb kapcsolódó tudományok és témakörök

tag

Válogatás 2015 geopolitikai könyveiből

Válogatás a 2015-ben megjelent legfontosabb geopolitikai témájú könyvekből.

 • Bendarzsevszkij Anton
 • Czirják Ráhel
 • Eszterhai Viktor
 • Gere László
 • Klemensits Péter
 • Polyák Eszter
 • Simigh Fruzsina
 • Hettyey András

Biztonságpolitika

tag

A Globális Militarizációs Index

Mikor tekinthetjük egy ország társadalmát alapvetően militarizáltnak? Mely okok játszanak közre a világ egyes régióiban a militarizáció szintjének emelkedésében, csökkenésében? Milyen összefüggés áll fenn a militarizáció és az emberi fejlődés szintjei között? Fenti kérdésekre keresi a választ a bonni International Center for Conversion által készített Globális Militarizációs Index (GMI) legújabb 2015-ös kiadása.

 • Klemensits Péter

Politika – Kormányzás – Diplomácia

tag

Kína feltörekvő nemzetközi intézményi struktúrája

A nemzetközi szervezetek palettáján új, ismeretlen nevekkel találkozhatunk, amelyek most kezdenek betörni a köztudatba. Ezek nagy része kínai kezdeményezésekből indult ki, ez pedig aggodalommal tölti el a világ nyugati részét: mit tehetnek, ha az új intézmények maguknak követelik a Világbank, az IMF és a fennálló nemzetközi intézményrendszer eddigi vezető szerepét?

 • Polyák Eszter